“Yeni Film Fonu” Destekleri Devam Ediyor / Son Tarih: 12 Nisan 2015

11 Mar
“Yeni Film Fonu” Destekleri Devam Ediyor / Son Tarih: 12 Nisan 2015

Anadolu Kültür ve !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nin ortaklığıyla gerçek olan Yeni Film Fonu aracılığıyla Uzun ve orta metraj kurmaca dışı filmlere (belgesel, deneysel, animasyon vb. üretim biçimlerine) ve kısa metraj tüm filmlere (tüm üretim biçimlerine) farklı destekler verilecektir.

Yeni Film Fonu Nedir?

Yeni Film Fonu kendimizle, birbirimizle ve gezegeni paylaştığımız diğer canlılarla barış içinde yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayaliyle yola çıkıyor. Değişime yol açan, en geniş tanımıyla insan haklarını, eşitlik ve özgürlüğü ilke edinen, azınlığın sesi olan dayanışmacı filmlere destek oluyor. Biçim ve içerikte dönüştürücü hikâyeleri, türler arası sınırları zorlayan anlatımları, farklı karşılaşmaları ve deneyimleri gündeme getiren projeleri katkısıyla güçlendirmeyi hedefliyor. Çok sesliliği teşvik eden bir platform yaratarak bağımsız sinema üretiminin gelişmesine olanak tanıyor.

Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2015

Uzun ve orta metrajda kurmaca dışı filmlere (belgesel, deneysel, animasyon vb. üretim biçimlerine) kısa metrajda kurmaca ve kurmaca dışı filmlere (tüm üretim biçimlerine) farklı destekler verilecektir.

Uzun ve orta metraj filmlere

 • Proje geliştirmede 5.000 TL.’ye kadar
 • Prodüksiyonda  30.000 TL.’ye kadar
 • Post-prodüksiyonda 30.000 TL.’ye kadar

Kısa metraj filmlere

 • Prodüksiyonda 15.000 TL.’ye kadar
 • Post-prodüksiyonda 15.000 TL.’ye kadar

Filmlerde Aranan Özellikler

Yenilikçilik
Özgün, sesini farklı yollarla duyuran, risk alan.

Görsel Öngörü
Evrensel anlaşılırlığa sahip, hikâyeyi farklı bir film diliyle ve yeni bir perspektifle anlatan.

Özgün Hikâyecilik
Yaratıcı bir hikâye yapısı ve anlatım tarzı olan.

Sanatsal Yaklaşım
Hikâyesi, anlatımı ve yapımdaki seçimleriyle iyi tasarlanmış bir sinematografiye, sese ve kurguya sahip olan.

Sosyal, Kültürel, Ekolojik Duyarlılık ve Farkındalık
Aciliyeti olan, güncel, merak uyandıran sosyal meseleleri anlatmada aracı olan, tartışma alanı açan.

Çeşitlilik
Biçim, içerik ve konuda çeşitli, farklı coğrafya ve kültürleri kapsayıcı, toplumsal cinsiyet ve farklı yaş gruplarını gözeten.

Etkililik
Seyirciye ulaşabilecek potansiyeli olan, kültüre, gündelik pratiklere yön verebilen ve tabandan gelen değişim hareketlerini güçlendiren.

Başvuru Koşulları

 • Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen kuralların tamamına uygunluk gerekmektedir.
 • Film fonuna toplam bütçesi 300.000 TL’yi geçmeyen projeler başvurabilir. Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin bütçelerinin en az üçte birine kaynak sağlanmış olması beklenir.
 • Film fonu Türkiyeli yönetmen ve yapımcıların başvurularına açıktır.
 • Film fonuna başvurular Türkçe olarak alınır. Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvuran filmlerin Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.
 • Her başvuru döneminde birden fazla başvuru yapmak mümkündür ancak fon bir şirkete ve/veya yönetmene sadece bir destek verecektir.
 • Herhangi bir ticari kâr elde etmeye yönelik reklam ve tanıtım filmleri, siyasi parti propagandası yapmaya yönelik filmler ve uzun metraj kurmaca filmler Yeni Film Fonu tarafından desteklenmemektedir.
 • Başvuru sahiplerinin başvurusu yapılan eserin telif hakkına sahip olmaları ya da telif sahibinden izin almış olmaları gerekmektedir.
 • Başvurulan eserin destekler açıklanmadan önce gösterilmemiş ve tamamının kamuya açık şekilde internete yüklenmemiş olması gerekmektedir.

 

Destek Kategorileri ve Başvuru için Gerekenler

Tüm başvuru kategorileri için online başvuru formu doldurulmalı ve gerekli sorular yanıtlanmalıdır. Film projeleri, başvuru yapacakları aşama için aşağıda sıralanan gerekenler listesindekileri tam ve eksiksiz olarak başvuru formuna girdikleri takdirde değerlendirmeye alınırlar. Proje geliştirmeye kısa film başvuruları alınmamaktadır. Uzun metraj kurmaca filmler değerlendirme dışıdır.

Proje Geliştirme – Uzun ve orta metraj film başvuruları için

Film cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 200 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Metin: (en çok 1000 kelime)

 • Kurmaca dışı film projeleri için detaylandırılmış içerik, görsel yaklaşım, hikâye, karakterler ve mekanı anlatan araştırma veya yaklaşım metni. Varsa tretman (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Zorunlu olmamakla birlikte, film projesi ile ilgili fikir verecek kısa klip, teaser, trailer ya da fotoğraf paylaşılması tavsiye edilir.

Bütçe: Proje geliştirme aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Proje geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamaları için tasarlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Filmin proje geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren tahmini zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi (ilk kez film yapacaklar için kısa biyografi)

Şimdi Başvur

Prodüksiyon – Uzun ve orta metraj film başvuruları için

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 400 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmen Görüşü ve Görsel Yaklaşım: (En çok 600 kelime)

Metin: (en çok 1500 kelime)

 • Kurmaca dışı film projeleri için içeriği, temel kavramları, araştırmayı açıklayıcı; hikâyeye ve filme yön veren karakterlere, mekânlara, olaylara yaklaşımı anlatan öneri metni. Varsa tretman (en çok 15 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Filmin teması, yaklaşımı, mekânları, karakterleri ve görselliği ile ilgili fikir verecek trailer ya da en çok 7 dakikalık video

Bütçe: Prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi (ilk kez film yapacaklar için kısa biyografi)

Şimdi Başvur

Prodüksiyon – Kısa metraj film başvuruları için

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 200 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmen Görüşü ve Görsel Yaklaşım: (en çok 400 kelime)

Senaryo: Kurmaca kısa film projeleri için senaryo, en çok 30 sayfa (senaryo yazım kurallarına uygun formatta yazılmış olması beklenir)

Metin: (en çok 1000 kelime)

 • Kurmaca dışı kısa film projeleri (belgesel, hibrid, vb.) için konuyu, kavramsal yaklaşımı, karakterleri, mekân ve araştırmayı içeren öneri metni. Varsa tretman (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Filmin teması, yaklaşımı, mekânları, karakterleri ve görselliği ile ilgili fikir verecek trailer ya da en çok 7 dk. video

Bütçe: Prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi (ilk kez film yapacaklar için kısa biyografi)

Şimdi Başvur

Post-prodüksiyon – Uzun ve orta metraj film başvuruları için

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 400 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmen  Görüşü ve Görsel Yaklaşımı: (en çok 600 kelime)

Metin: (en çok 1500 kelime)

 • Kurmaca dışı film projeleri (belgesel, hibrid, vb.) için içeriği, temel kavramları, araştırmayı açıklayıcı; hikâyeye ve filme yön veren karakterlere, mekânlara, olaylara yaklaşımı anlatan;  filmin hikâye akışını veren öneri metni. Varsa tretman (en çok 15 sayfa)
 • Animasyonlar için  storyboard

Görsel Dosya: Filmin en az 20 dakikalık kaba kurgusu

Bütçe: Post-prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi (ilk kez film yapacaklar için kısa biyografi)

Şimdi Başvur

Post-prodüksiyon – Kısa metraj film başvuruları için

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 200 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmenin Görüşü ve Görsel Yaklaşım: (en çok 400 kelime)

Senaryo: Kurmaca kısa film projeleri için senaryo, en çok 30 sayfa (senaryo yazım kurallarına uygun formatta yazılmış olması beklenir)

Metin: (en çok 1000 kelime)

 • Kurmaca dışı film projeleri (belgesel, hibrid, vb.) için içeriği, temel kavramları, araştırmayı açıklayıcı; hikâyeye ve filme yön veren karakterlere, mekânlara, olaylara yaklaşımı anlatan;  filmin hikâye akışını veren öneri metni.  Varsa tretman (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Filmin uzunluğuna bağlı olarak kısa kaba kurgusu

Bütçe: Post-prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi (ilk kez film yapacaklar için kısa biyografi).

Şimdi Başvur

Nasıl Başladık?

Toplumsal dönüşüme yol açan; eşitlik, özgürlük, kültürler arası anlayış ve duyarlılık için mücadele eden; önyargılardan arınmış, azınlıkların sesini duyuran ve çoğulcu bir toplumu hayal eden projelere 2009 yılından beri küçük hibeler veren Anadolu Kültür, !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nin de ortaklığıyla bu destekleri kalıcı bir film fonuna dönüştürmek için yola çıktı.

Bağımsız sinema üretiminin soluk alacağı alanlar açmayı amaçlayan kurucu ortaklar; eşitlik, özgürlük, barış ve sosyal adaleti ortak değerleri olarak kabul eden dayanışmacı filmlerin üretimini destekleyen ve sinemacıların özgün seslerini bulmasına olanak tanıyan bir platform yaratma isteğini Yeni Film Fonu’nda hayata geçirdiler. Fon, farkındalık yaratacak filmlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacının yanı sıra, Türkiyeli yönetmenler tarafından evrensel standartlarda film üretilmesinin de teşvik edilmesini hedefliyor.

Yeni Film Fonu, senede iki kez açtığı çağrıyla, biçim ve içerikte yenilikçi filmleri ve farklı üretim biçimlerini geliştirme, prodüksiyon ya da post-prodüksiyon aşamalarında değerlendirip desteklemeyi amaçlıyor.

Yeni Film Fonu’nun ana destekçisi Açık Toplum Vakfı, özel post-prodüksiyon destekçisi Atlas Post Production, bireysel destekçileri Mehmet Betil ve Ali Betil’dir.

Anadolu Kültür

2002 yılında sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerin, kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini desteklemek için bir araya gelmesiyle, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulan Anadolu Kültür; sanatın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılık gelişebileceğine, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine, kültürel hayatla birlikte vatandaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların tartışılacağına ve bu eksende oluşacak tartışmaların toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Kültür’ün vizyonu, kültürel çeşitliliğin çatışma unsuru değil zenginlik olarak algılandığı, önyargılardan arınmış, farklılıklarla beslenen ve zenginleşen bir toplum hayalidir. Anadolu Kültür, kültür ve sanatı paylaşarak, yerel inisiyatifleri destekleyerek, kültürel çeşitliliği ve kültürel hakları vurgulayarak, bölgelerarası işbirliklerini güçlendirerek farklı etnik, dinsel, bölgesel gruplar arasında köprüler kurmayı hedefler.

http://www.anadolukultur.org

!f İstanbul

!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 14 yıldır 80.000 kişilik izleyici kitlesiyle kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren, dünyanın her yanından farklı bakışları sinemaseverlerle buluşturan ve düzenlediği partiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle programını zenginleştiren bir oluşum.

Her yıl İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de Cinemaximum Sinemalarında Şubat ve Mart aylarında izleyicisiyle buluşan festival, filmleri farklı ve güncel temalar altında toplayarak izleyicisine ulaştırıyor. Bir festival tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen ‘alternatif dağıtım ve paylaşım’ projesi !f ² ile, Türkiye ve komşu ülkelerde 30’dan fazla kente festival ruhu taşıyor.

www.ifistanbul.com

Son başvuru: 12 Nisan 2015

| FİLM FESTİVALLERİ | 0 Yorum
Murat Aytaş
Yazar Hakkında Bilgi
- Research Assistant an Phd. / Ege Üniversitesi. Kısa Filmci, Belgeselci, Yazar. Daha fazla bilgi için. www.murataytas.com

Murat Aytaş

Bir Cevap Yazın