Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu anlaşma, Lodos Reklam E-Ticaret ve Promosyon Hizmetleri’ne ait http://www.videoanimasyon.com (aşağıda kısaca “VA” olarak anılacaktır) ile VA servisini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir. VA, üyelerine haber paylaşımı, video, e.günlük (blog), yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Bu hizmetler VA sunucusunda hizmet veren VA tarafından sağlanır. VA’a üye olunması, VA üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi VA hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama VA’nın servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: VA’ya kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye” ve “ziyaretçi”leri içerir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir biçimde okuyun ve saklayın. VA’nın verdiği hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız üyelik sözleşmesinin sonunda bulunan “Okudum ve Kabul Ediyorum” ifadesini onaylayın. Eğer VA hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal VA’la irtibata geçin.

Telif Hakları
VA’da yazdığınız yorum, yazı ve haberler ve paylaşılan videolara ilişkin telif hakları size aittir. Bu nedenle VA’da yayınlanmış olan haber, video ve yorumları ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlamanız halinde VA’a aktif link vermeniz gerekmektedir. Telif hakları size ait olmakla birlikte, VA’da yazdığınız ve yaynladığınız tüm haberler, videolar ve yazılar üzerinde Lodos Reklam E-Ticaret ve Promosyon Hizmetleri’ne çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. Haber, video, yorum ve yazılarınız VA’da yayında olduğu müddetçe Lodos Reklam E-Ticaret ve Promosyon Hizmetleri tüm yazılarınızı uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için yazınızı silmeniz yeterlidir ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarınızın çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür. Lodos Reklam E-Ticaret ve Promosyon Hizmetleri yazılarınızın internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.

Yasal Sorumluluk
VA’da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde Lodos Reklam E-Ticaret ve Promosyon Hizmetleri’nin uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaksınız. VA’da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin ve mesaj ve sair VA imkanlarının kullanılması suretiyle göndermiş olduğunuz içeriğin hukuka uygun olması sizin sorumluluğunuzdadır. Gönderidiğiniz veya sağladığınız içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda VA’nın bilgisayar kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) h.u.m.k. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktasınız.

Gizlilik

VA üzerinde örf ve adetlere aykırı, ahlaksız, saldırgan, tahrik edici, kırıcı yorumlar kural dışıdır ve tespiti halinde uyarıya gerek görülmeden hesabınız kapatılabilir ve bilgileriniz “karaliste”ye alınarak siteye tekrar üye olmanız engellenebilir. VA üzerinde kayıtlı bulunan şahsi bilgileriniz, üçüncü şahıslara pazarlanmaması konusunda güvence altındadır. VA üzerinde yer alan her türlü yazılı ve görsel malzeme (Video, resimler, haberler, yazılar, listeler… gibi) belirli kaynaklardan (Videoların yayınlandığı yasal websiteleri veya haberlerin yayınlandığı websiteleri, ajanslar, yapımcı şirketler… gibi) alınmıştır. Bu malzemelerin kaynak gösterilmeksizin başka yerlerde kullanılması ve yayınlanması; gerek VA, gerekse kaynak teşkil eden kurum ve kuruluşlar açısından kesinlikle yasaktır. VA üzerinde hakkınızda yasal mercilere yapılan bir şikayet sonucunda, yasal merciler tarafından istenildiği taktirde şahsi bilgileriniz ve / veya site kullanımınızla ilgili tüm bilgiler verilebilir. Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir.

Üye’nin Yükümlülükleri
Üyeler;
1.    VA’ya üye olarak veya servislerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; VA’yı kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini…
2.    VA’da yayınlanan hiçbir yazı, video veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut VA editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını…
3.    VA’ya gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını…
4.    VA’ya üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen VA’ya bildirmeyi; VA’nın üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını…
5.    VA’nın sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu…
6.    VA’da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra VA tarafından üyelikten çıkarılabileceğini…
7.    VA’nın, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini…
8.    Lodos Reklam E-Ticaret ve Promosyon Hizmetleri’nin tescilli markaları olan VA ismi ve VA logosunun izinsiz kullanımının yasak olduğunu…
9.    VA’nın interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden VA’nın ve Lodos Reklam E-Ticaret ve Promosyon Hizmetleri’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, VA’nın yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu…
10.    Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi…
11.    Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını…
12.    VA üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, VA’nın sorumluluğu olmadığını…
13.    Üye’nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu…
14.    Tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini… Peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

VA’ya Verilen Yetkiler
1.    VA, üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
2.    VA herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı VA sorumlu tutulamaz.
3.    Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum farkedildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tip durumlarda son karar, VA editörlerine ve yöneticilerine aittir.
4.    VA bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.
5.    VA’da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece VA’ya veya VA’nın yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer VA hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen VA’la iletişim kurun.
6.    Sitemizin birçok yerinden VA markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verilebilir. VA, link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği VA markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.
7.    VA kullanıcı isimlerinin ve e.postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.
8.    Üyelerin VA’daki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam – tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.
9.    VA, herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
10.    VA , üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, siteleri silebilir. Silinen sitelerin domain (isim) hakkı VA’a devrolunur. VA bu domain’i (alan adını) üyeye devredebilir.
11.    VA , üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, e.günlükleri (blogları) silebilir. Yürürlülük Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşem ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Fesih ve değişiklik VA bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. Değişiklikler VA’nın web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesindeki değişiklikleri, değişiklikler VA web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için üyelik sözleşmesini sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kullanıcı VA tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisi kullanmaya başladığı tarihten itbaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, VA’nın ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. VA’la iletişime geçin.
Üyelik sözleşmesiyle veya VA uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

E-posta: info@videoanimasyon.com
Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın VA’ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle VA’nın kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın VA tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.