Kısa Film Nedir ?

05 Eyl
Kısa Film Nedir ?

Kısa Film Nedir?

Hareketli görüntü üretiminin en popüler türlerinden biri olan sinema ‘kısa’ filmlerle başlamıştır. Sinema terminolojisi içerisinde filmler uzunluklarına göre kısa metrajlı, orta ve uzun metrajlı olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Bu noktada -35 mm. film uzunluğu esas alınarak- filmler şöyle sıralanabilir: 1000 metreye kadar olanlara, yani süresi 36 dakika 33 saniyeyi aşmayanlara kısa metrajlı film denir. Orta metrajlı film ise bir yaklaşıma göre 1000 m. ve 1600 m. (58 dk. 27 sn.), diğer bir yaklaşıma göre 1000 m. ve 2000 m. (73 dk. 6 sn.) arasındadır. Bu ölçüleri de aşanlara uzun metrajlı film adı verilir (Ahıskalıoğlu, 2012). Bu doğrultuda kısa film öncelikle uzunluk/süre ilişkisi açısından kısa olan yapımları tanımlamaktadır. Başka bir deyişle teknik olarak dünya genelinde ortalama 30 dakikanın altında olan filmleri ifade etmektedir.

Kısa filmde temel mantık bir fikri, senaryoyu ya da öyküyü en kısa süre içerisinde görsel bir dille izleyiciye aktarmaktır. Bu nedenle
uzun metraja göre yönetmenin her aşamada çok daha etkin olduğu, kendine has bir anlatı yapısı, kurgusu ve estetiği vardır. Kısa film
zamanı çok daha yoğunlaştırılmış olarak kullanan, izleyiciyi kısa süreli bir yolculuğa çıkartan ve bu yolculuğun sonunda duygu ve dü-
şünce olarak onu başındaki ruh halinden başka bir yere taşıyan filmdir.

Dünya genelinde gerçekleştirilen film festivallerindeki ortalamalara göre kısa filmin ortalama süresi 1 dakikadan daha az ya da 20
dakika civarında olabilmektedir. Yaygın olarak kabul gören sınırlar ise 1 ve 8 dakika arasındadır. Ancak söz konusu bu süreleri yarışma
ve ulusal/uluslararası festivaller kendi yapıları içinde belirlerler; örneğin bir yarışma veya festivalin belirlediği en düşük süre 59sn’ye, en yüksek süre ise ortalama için 30dk olabilir. Süre en önemli belirleyicidir.

Kısa film, deneysel sinemanın, yeni bakış açılarının, değişik kamera hareketlerinin, çarpıcı seslendirme biçimlerinin sınanabildiği yaygın üretim alanı olarak önemini her zaman korumaktadır. Uzun metraja uygun düşmeyen, kısa ama çarpıcı öykülerin, görsel belgelerin, animasyonların yaratım ortamını oluşturmaktadır (Etikan, 2012). Kısa filmin tercih edilmesinde, sanatsal gerekçelerin yanında ekonomik nedenler de etkili olabilmektedir. Sinema pahalı bir uğraş olduğundan amatörler için bir düş olarak kalmaktadır. Kısa filmle bu düş
gerçeğe dönüşmektedir. Ünlü yönetmen Flaherty’nin bir sözü bu çerçevede anlaşılmalıdır: “Gerçek büyük filmler ileride gelecek bü-
yük şirketlerin değil, amatörlerin, tutkulu, ticari amaçları olmayan kişilerin yapıtları olacaktır. Ve bu filmler sanat ve gerçekle yapılacaktır.” Günümüzde kısa film, amatör sinemacıların profesyonel çalışmalar öncesi deneyim çalışmaları olarak da görülmektedir. Dünyada kısa filme bakış ise bu açıdan ele alınmamaktadır. En usta sinemacılar bile fırsat buldukça kısa film çekmekte, bu alanda da yapıtlar üretmeye gayret etmektedir. Bu yüzden kısa filmin amatör bir uğraş olarak ele alınmaması gerekmektedir.

Özetlersek, kısa film, sinemanın ve deneysel olarak diğer görüntü üretimi tekniklerinin temelini oluşturmuştur ve bugün de
önemli bir tür olarak varlığını sürdürmektedir. Kısa filmin kapsadığı pek çok tür vardır. Bunlar; kurmaca film, belgesel film, deneysel film, animasyon film, klip, reklam filmi vs. türleridir. Söz konusu bu türlerin kısa film kapsamında değerlendirilmesinin temel nedeni çoğunlukla süreleriyle ilgilidir.

| ANİMASYON OKULU | 0 Yorum
Video Animasyon
Yazar Hakkında Bilgi
- www.videoanimasyon.com, Ulusal ve uluslararası anlamda başarı kazanmış kısa filmleri, ödüllü animasyon filmleri ve animasyon filmeri, belgeselleri, film yapım ve tekniği konusunda dersleri, (how to?) nasıl yapılır videolarını, özel çekilmiş ders videolarını, sizlerle paylaşmanın yanı sıra, hazırlamış olduğunuz kısa filmler, animasyonlar, belgesel ve diğer sinema türlerindeki amatör videolarını bizimle paylaşarak akademik ve sektörel olarak alanında uzman editörlerimizden eleştirel yorumlar almanızı ve çalışmalarınızı geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Video Animasyon

Bir Cevap Yazın