I, Pet Goat II

26 Şubat 2015 16:08

Bağımsız bilgisayar animasyon stüdyosu olan Heliofant, dans, müzik, bilgisayar animasyon filmler ve görsel sanatlar alanlarında sanatçıları biraraya getirerek birçok ruhsal ve felsefi geleneklerin altında yatan ortak bir zemini keşfetmeyi amaçlamaktadır.

I, Pet Goat II animasyon filmi, herkesin aşina olduğu dinsel ve kültürel bir çok simge ve sembollerle dünyanın içinde bulunduğu son 10 yılı eleştirel bir dille anlatmaktadır.

Ekşi sözlük yazarı olan veret hekau video ile ilgili şu yoruma yer vermiştir.
anlamak için; spiritüalizm, genel ruhsal sembolizm, simya sembolizmi, ezoterizm, paganizm, doğu mistizmi, batı mistizmi ve new age akımıyla son dönem çıkan paranoyak fikirlerle ilgili önbilgi gerektiren video. bu temel konularda hele ki ruhsallık konusunda bilginiz yoksa tamamen anlamsız olan video. kısaca videonun anlatmak istediği şey, bazı şer güçler negatif telkinlerle hem çocukların hem de insanların beyinlerini çürüttükleri, savaş ve yıkım ile acı getirdikleri, ataerkil bilinç ile kadınsallığın sömürüldüğü bir çağın, mesih bilinci denen zihinsel uyanış ile (isa ile sembolize edilir) arkada kalacağı ve ışığın varlığıyla şer güçlerin yok olacağıdır. genel olarak video aslında insan beyni içerisinde geçer, insan beyni içerisindeki negatif telkinler ile evrenden gelen enerjilerin desteği ile bilinçsel uyanışın savaşını anlatır ve tabi ki galip gelen bilinçsel uyanıştır. en sonda da geçmişe dair negatif telkinlerin yıkıldığını görüyoruz. anlayan için geleceğe dair umut veren bir video. 4 yılda hazırlanmış.
Can Aslahan
Yazar Hakkında Bilgi
-

Can Aslahan

Bir Cevap Yazın