Animasyon Film Yapımı ve Türleri: Geleneksel ve Stop Motion Animasyon

10 Eki
Animasyon Film Yapımı ve Türleri: Geleneksel ve Stop Motion Animasyon

Tüm hareketli görüntüler, sinema, çizgi film vb. bir çok resim karesinin teknik araçlarla hızlı bir şekilde gösterilmesinden oluşmaktadır. Bu akışın hızı öyle ayarlanmıştır ki insan gözü bunu sürekliymiş gibi algılar. İşte bu resim / fotoğraf karelerinin tek tek oluşturulmasına canlandırma / animasyon adı verilmektedir (Bulgurcu, 2002:212). Animasyonu, sinema teknikleriyle grafik, plastik sanatlar, resim ve çeşitli yüzey ve materyallerinin tek tek resimleri yada hareketsiz cisimleri, hareket duygusu verebilecek şekilde düzenlemek olarak özetlemek de mümkündür.

Bilgisayar yazılımları yoluyla üretilen animasyonlar ortaya çıkıncaya kadar, geleneksel olarak elle yapılan hareketli çizimler, Lumiére Kardeşlerin gerçek görüntüleri karşısında dikkate alınmamıştır. Animasyon yöntemi ile yapılan filmler, sesli döneme gerçek filmlerden kısa bir süre sonra geçebilmiştir. Ancak kısa animasyon filmlerin uzun metraja geçişi, gerçek filmlerden hemen sonra gerçekleşmemiştir. Animasyon filmlerin oluşturulma yöntemine bakıldığında gerçek filmlerin çekiminden çok daha uzun zaman alan bir süreç olduğu görülmektedir. Bir saniyelik bir animasyon görüntüsü için 24 sayfa resim çizilmesi gerektiği düşünülecek olursa uzun metraj bir animasyon film yapımının neden gerçek uzun metraj filmlerden hemen sonra gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır.

doink_animation_4poses.008-001

Bir saniyelik bir animasyon görüntüsü hareket izlenimin yer aldığı birbirinden 24 farklı kare barındırmaktadır.

Bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim, yaklaşık olarak aynı hızla animasyon dünyasını da değiştirmiş, üretim süreçlerini hızlandırmıştır. 1980’lerdeki iki boyutlu çizgi filmler şimdi yerlerini tamamen bilgisayar ortamında yapılan CG (ing.computer generated) animasyona bırakmış durumdadır. Fantastik hikayeleri ya da çekimi oldukça zor gözüken sahneleri görsel olarak üretebilme imkanı sağlayan efektler, karakterlerin / karikatürlerin canlandırılması, animasyonların gerçek görüntülerle birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkan eserler izleyicilerin yoğun ilgisini kazanmış ve animasyonun film endüstrisi içerisindeki yerini sağlamlaştırmıştır. Bu noktadan itibaren animasyon tarihi için de yeni bir süreç başlamıştır. Animasyon, 1990’lardan sonra teknolojik imkânların da artmasıyla gerçek filmlerde elde edilemeyecek fantastik görüntüler üretmeyi başarmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise yarattığı başarılı gerçek üstü görsellik sayesinde animasyonun, sinemanın ayrılmaz bir parçası olduğu açıkça görülmüştür.

 

Frozen-Behind-the-Scenes

Geleneksel animasyon yerini tamamen bilgisayar ortamında yapılan CG (ing.computer generated) animasyona bırakmıştır. Yukarıda “Frozen” isimli animasyon filminin yapım sürecinden bir kare gösterilmektedir.

Dünyada animasyon, sinemanın bir alt türü olarak kabul edilmektedir. Günümüzde bilinen fantastik, polisiye, dram, korku, komedi vb. gibi sinema türleri, içerik olarak sınıflandırılmıştır. Ancak animasyon içerik bakımından tüm bu türlerde gerçekleştirilebilmektedir. Animasyon, ancak teknik anlamda gerçek görüntülerle oluşturulan sinemadan ayrılabilir (Doğramacı, 2011:27). Animasyon yapım teknikleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Ortaya ilk çıktığı dönemde kağıda çizilerek yapılan geleneksel animasyon üretim tekniğinden, fotoğraf makinesiyle yapılan işbirliği sonucu hacim animasyona, 1980’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerle birlikte tamamen bilgisayar ortamında yazılımlar yoluyla gerçekleştirilen üç boyutlu animasyona kadar pek çok yapım yöntemine sahiptir.

  • 1. Geleneksel Animasyon
  • Kağıtların üzerine saniyede 24 yada 12 kare olacak şekilde çizilen çizgilerin, arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesi sonucu objelerde hareket izlenimi yaratılması prensibi üzerine kurulu, bilinen en eski animasyon tekniğidir. Bu teknik resimlenen kağıtların hızlıca geçirilmesi ya da bir çember içine konup döndürülmesi ile yapılmaktadır. Temel yapım teknikleri şunlardır:
  • El Çizimi: Her bir karenin diğerinden farklı olarak çizildiği ve birleşimiyle bir hareketin ortaya çıktığı en temel animasyon tekniğidir.
  • ab551633b23fa86239f53b9cacf96f39  Yukarıda elle çizilen geleneksel animasyona örnek gösterilmektedir.
  • Rotoscope: Çok daha gerçekçi bir görüntü üretebilmek amacıyla karakterlerin her hareketinin kare kare çizilmesiyle ortaya çıkan tekniktir.
  • Çevirmeli defter / Flipbook: Küçük bir defter üzerine birbirini takip eden çizimlerin sayfa sayfa işlenmesiyle ortaya çıkar. Animasyon için çizili defter sayfaları çevrilerek bırakılır.

5.2. Hacim Animasyon (Stop Motion Animation)

Analog ya da dijital fotoğraf makineleri / kameraları ile hareketsiz nesnelere hareket vererek ve her hareketin tek kare (her saniye için 16-24 kare) fotoğrafı çekilerek tamamlanan hareketli animasyon oluşturma tekniğine hacim animasyon (stop motion animasyon) denmektedir. Bu yöntemde gerçek fiziksel modeller tek tek oluşturularak her bir resim karesi için gerekli pozisyon ve hareket bu objelere verilmekte ve fotoğraflanmaktadır. Günümüzde hala kullanılmakta olan s­top – motion animasyon tekniğinin örneklerini Türkiye’deki TV reklamlarında da sık sık görmekteyiz.

Bu çalışma büyük oranda sabır ve emek gerektirir. Örnek vermek gerekirse; Avrupa’da ve ülkemizde kullanılan PAL yayın sistemine göre insan gözünün bir filmi sürekli olarak izleyebilmesi için saniyede 25 adet resim karesi gerekir. Yani 5 dakikalık bir animasyon için 5 x 60 x 25  = 7500 adet resim üretmek gerekmektedir. Hacim animasyon’un da kendi içerisinde yapım farklılıklarına göre türleri vardır (Can, 2005:37).

  • Kolaj animasyon (Cut Out Animation): Üzerileri çizilen kağıt ya da karton parçalarının kesilerek bir zemin üzerinde ayrı ayrı hareket ettirilerek fotoğraf makinesi yoluyla animasyonun gerçekleştirilmesidir.
  • Kukla (Puppet): Bu teknikte kuklalar; ipler, çubuklar veya çeşitli mekanik düzeneklerle hareket ettirilir ve aynı zamanda film ya da fotoğraf makinesi yoluyla kayıt edilir. Türkiye’de yapılan Karagöz bir çeşit gölge kukla animasyonudur. 

KARAGOZ-HACIVAT

 Karagöz ve Hacivat, kukla animasyonun ülkemizde en bilinen örneklerindendir.

  • Kil ya da hamur animasyon (Claymotion): Kuklalar yerine kil (veya oyun hamuru) modellerin kullanılmasıyla oluşturulur. Kil modellerin avantajı, karakter formlarında daha detaylı değişikliklere izin vermesidir.

670px-Make-a-Simple-Claymation-With-a-Webcam-and-Windows-Movie-Maker-Step-2Yukarıda kil animasyon / claymotion film yapımından bir kare görülmektedir.

  • Pixilation: Objelerle birlikte dekorların ve gerçek aktörlerin kare kare fotoğraflanarak kullanılmasıyla ortaya çıkan animasyon tekniğidir.

 

 

| ANİMASYON OKULU | 0 Yorum
Murat Aytaş
Yazar Hakkında Bilgi
- Research Assistant an Phd. / Ege Üniversitesi. Kısa Filmci, Belgeselci, Yazar. Daha fazla bilgi için. www.murataytas.com

Murat Aytaş

Bir Cevap Yazın