7. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali ROFİFE – (Son Başvuru 05 Şubat 2015)

17 Eki
7. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali ROFİFE – (Son Başvuru 05 Şubat 2015)

7. ULUSLARARASI ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ (ROFİFE) BAŞVURULARI BAŞLADI

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Madde – 1 FESTİVAL YARIŞMASI

Festival yarışması, “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel Filmi” olmak üzere kategoride yapılacak olup; yarışmaya sadece başvuru koşullarına uygun özellikte filmler katılacaktır.

Madde – 2 FİLMLERİN KONUSU ve KATEGORİLERFestival yarışması, “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel “ filmler olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; kısa filmin hangi kategoride olduğunun bilgisi yarışmacının web sitesine yapacağı film yüklemesi esnasında kendisi tarafından belirlenecektir. İşbu bilgilendirmeye rağmen yine de konu hakkında bir ihtilaf çıkması halinde, kategoriyi belirleme yetkisi Yarışma Büyük Jürisine ait olacaktır. Yarışmaya, kategori bazında yeterli sayıda başvurunun bulunmaması halinde, kategori birleştirmeye veya o kategoride ödül verilmemesine Ana Komite karar verecektir. Festival yarışmasına katılacak filmlerin konusu serbest olmakla beraber Rotary’nin 6 Temel  Felsefesini  oluşturan  DÜNYA BARIŞI, ÇOCUK ve ANA SAĞLIĞI, TEMİZ SU ve HİJYEN, TEMEL OKUR YAZARLIK, HASTALIKLARLA MÜCADELE, EKONOMİK ve TOPLUMSAL KALKINMA konu başlıklarını irdeleyen filmler öncelik sahibi olacaklardır.UR 2430. Bölge “D-2430 Özel Ödülü”  yarışma kategorisi fark etmeksizin yukarıda bahsi geçen Rotary’nin 6 Temel Felsefesini irdeleyen filmler arasından seçilecektir.  UR 2430. Bölge “Film Kulübü Özel Ödülü” Uluslararası Rotary tarafından charter verilmiş Rotary, Rotaract ve Interact Kulüpleri ve/veya üyelerince çekilmiş ve Dörtlü Öz Denetim konu başlığını irdeleyen filmler arasından seçilecektir. .

Madde – 3 KAYIT VE SON KATILIM TARİHİFestivale katılmak için başvuru tarihleri 15 Eylül 2014 –6 Şubat 2015 arasıdır.Festival yarışmasına katılacak filmlere ilişkin başvurular, filmler için web sitesi www.rofife.org içerisinde tahsis edilmiş alana yüklenerek yapılacak olup; başvuruların yükleme işlemene ilişkin hususlar web sitesinde www.rofife.org yayımlanacaktır. Web sitesi vasıtasıyla yapılacak başvurularda filmlerle ilgili yüklemeden kaynaklanan teknik sorunlar ve yarışmaya bu nedenle yarışmaya katılamama durumlarında sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir.

Madde – 4 FİLMLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 • Katılan eserler 20 dakika ile sınırlı olacaktır. (Bu süreye jenerik dahildir.) Bu süreyi aşan filmler şayet Rotary ideallerini temsile değerse eserin yarışmaya katılıp katılmaması Uluslararasi Rotary Kisa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi tarafından karara bağlanacaktır.
 • Katılan filmler renkli ya da siyah/beyaz olabilir.
 • Ekran Boyutu 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35 formatlarından biri olabilir.
 • Filmlerin ses durumu katılım formunda; Optik, Dolby Stereo şeklinde belirtilecektir.
 • Yarışma dili İngilizce veya Türkçe olup filmler orijinal dilinde çekilmiş ise alt yazılı olması gerekmektedir. Altyazının, Türkçe olması ise tercih sebebidir.

Madde – 5 FİLMLERLE BİRLİKTE WEB SİTESİNE YÜKLENECEK DÖKÜMANLAR

Katılımcıların festivale kabulü için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak aşağıda açıklandığı şekliyle www.rofife.org web sitesine yüklemesi gerekmektedir.

 • Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Film özeti en çok 400 (dörtyüz) karakter olarak ilgili alanda yer almalıdır.
 • Yönetmen biyografisi ve filmografisi ilgili alanda yer almalıdır.
 • En çok 4 (dört) kamera arkası görüntü fotoğrafları maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 • Yönetmen fotoğrafı maksimum 640*480 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 • Varsa filmin tanıtım afişi maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.
 • Varsa filmin katıldığı festivaller ve aldığı ödüllerin listesi ilgili alanda yer almalıdır.

Yarışacak filmler için;

 • Katılan Filmler Aralık 2013 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır. Daha önce çekilmiş filmler kabul edilmez.
 • Festivalin gösterim bölümünde yer alacak filmlere Uluslararasi Rotary Kisa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi karar verilecektir.
 • Gönderilen eserler, UR 2430.Bölge arşivinde ve/veya UR 2430. Bölge ile işbirliği halinde olan bir Üniversite Kütüphanesinin arşivinde saklanacaktır.
 • Başvuru sonrası filmler iade edilmez.
 • Daha önce başka yarışma veya festivallere katılmış filmler festivale katılabilir.
 • Ön Eleme Jürilerinde ve/veya Festival Büyük Jürisi içerisinde yer alan üyeler bu yarışmaya film göndererek katılamazlar.
 • Ön Eleme Jürilerinin ve Festival Büyük Jürisinin yargısı kesindir.
 • Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.
 • Eser sahibi filminin 3. şahıslar tarafından görülmesini istemiyor ise filmini, Rofife Komitesince uygun görülmüş video yüklemesine uygun mecraya www.rofife.org web sayfasında tariflenmiş komutlara uygun olarak yükleyecek ve videonun üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesini engelleyecektir.
 • Kazanacak eseri, yayınlama, çoğaltma, kullanma vb. haklar Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesine aittir.

Madde – 6 JÜRİ TESİSİ

 • 6 Şubat 2015 tarihine kadar web sitesine yüklenen filmler, Adana, Ankara, Antalya, Bakü, Eskişehir, Gaziantep, Kastamonu ve Samsun illerimizde bulunan ve Jüri tesisine ilişkin Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesince görevlendirilmiş Kulüplerimizce tesis edilen 8 ayrı Ön Eleme Jürisi tarafından değerlendirilerek, Büyük Jüri değerlendirmesine kalan filmler belirlenecektir.
 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, bahsi geçen tüm illerde Ön Eleme Jürisi kurup kurmamakta serbest olduğu gibi yukarıda bahsi geçen illerin dışındaki illerde de Ön Eleme Jürisi kurma hakkına sahiptir.
 • Ön Eleme Jürilerinin Üyeleri içerisinden seçilerek oluşan Festival Büyük Jürisi, finalistlere ve dereceye giren filmlere ilişkin kararını en geç 2015 yılı Mart ayının ilk haftası içinde verecektir.

Madde – 7 ÖDÜLLER

 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) ödülleri “Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel” kategorilerinde yarışarak, her kategori için ilk üç dereceye girecek filmlere verilecektir.
 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi yukarıda bahsi geçen ödüller dışında iki “Özel Ödül” verecektir. Bu ödüller;
  1. D-2430 ÖZEL ÖDÜLÜ, kategorisi fark etmeksizin konusunu Rotary’nin 6 Temel  Felsefesini  oluşturan  DÜNYA BARIŞI, ÇOCUK ve ANA SAĞLIĞI, TEMİZ SU ve HİJYEN, TEMEL OKUR YAZARLIK, HASTALIKLARLA MÜCADELE, EKONOMİK ve TOPLUMSAL KALKINMA konu başlıklarını irdeleyen bir filme verilecektir.
  2. FİLM KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLÜ, Uluslararası Rotary tarafından charter almış tüm Rotary, Rotaract, Interact, Kulüpleri ve/veya üyeleri tarafından çekilerek yarışamaya iştirak eden ve konusunu DÖRTLÜ ÖZ DENETİM’den alan bir filme verilecektir.
 • Değerlendirmeler sonucu, Festival Büyük Jürisinin bir veya birden fazla filme mansiyon ödülü verme yetkisi vardır.
 • Ödüllerin parasal değeri Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi tarafından belirlenecektir.
 • Festival Büyük Jürisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali’nde (ROFİFE) yarışmak üzere ilgili alana yüklenen filmleri ödüle layık görmeyebilir.
 • Ödüllerin dağıtımı hususundaki tek yetki Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi olup katılımcıların bu hususta itiraz hakkı yoktur.

Derece alan eserler ödül töreninde açıklanacak ve www.rofife.org web sayfasında ilan edilecektir.

Madde – 8 SORUMLULUK

 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, gönderilen filmlerin zamanında www.rofife.org web sayfasına yüklenememesinden, yükleme sırasında doğacak hasarlardan ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk almaz.
 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, katılımcı tüm filmlerden maksimum 1 dakikalık fragman kopyası alabilir. Fragmanlar haber, tanıtım ve reklam amaçlı kullanabilir.
 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi belirtilen kurallara uymayan filmleri yarışma dışında bırakabilir.
 • Yarışmacılar belirtilen kuralları okuyup kabul ettiklerini www.rofife.org web sitesi üzerindeki ilgili kutucuğu işaretleyerek teyit ederler.

Madde – 9 KATILIM ÜCRETİ

Uluslararası Rotary Kısa Film (ROFİFE) Festivaline katılım ücretsizdir.

Madde – 10 YÜRÜTME

Festival Yarışmasını yürütme yetkisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Festival Büyük Jürisine ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesive Festival Büyük Jürisi tekelindedir.

Detaylı Bilgi: www.rofife.org

 

| FİLM FESTİVALLERİ, Genel | 0 Yorum
Murat Aytaş
Yazar Hakkında Bilgi
- Research Assistant an Phd. / Ege Üniversitesi. Kısa Filmci, Belgeselci, Yazar. Daha fazla bilgi için. www.murataytas.com

Murat Aytaş

Bir Cevap Yazın